Strona głównaModel absolwenta

Zachęcamy do wpłat na Radę Rodziców. Przypominamy, że roczna kwota składki wynosi 50zł na pierwsze dziecko i 20zł na drugie dziecko. Rachunek bankowy, na który można dokonywać wpłat: 91 1240 5657 1111 0010 9385 4660 (Bank Pekao S.A.). W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Model absolwenta

III. Model absolwenta

Absolwent jest:

1. Myślący, odpowiedzialny, rzetelny, solidny, co oznacza, że:

- zachowuje się zgodnie z zasadami panującymi w szkole i domu rodzinnym, a przypadki swego złego zachowania umie poddać krytycznej refleksji i nie powtarza błędów, do których popełnienia potrafi się przyznać, 

- zdaje sobie sprawę, że kulturalna dyskusja polega na tym aby wysłuchać każdej ze stron, 

- stara się by swoim wyglądem nie budzić kontrowersji bo wie, że oryginalność to nie tylko kwestia szokującego wyglądu ale naturalna niepowtarzalności każdego człowieka, 

- potrafi dbać o higieną osobistą i zdrowie, 

- zna i rozumie zagrożenia związane z uzależnieniami, dlatego ich unika 

- wie, że nikt nie jest samowystarczalny, dlatego aby osiągnąć sukces potrzebna jest współpraca z innymi, 

2. Jest patriotą czyli:

- zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły i narodu, 

- wykazuje chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów, 

- sprawnie posługuje się językiem polskim 

3. Samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że:

- jest ciekawy świata i korzysta z różnych źródeł wiedzy by ciekawość tę zaspokoić, 

- poszukuje nowych obszarów dla swej aktywności, problemów do rozwiązania, a nawet wyzwań, które pozwoliłyby mu się sprawdzić, 

- potrafi samodzielnie stawiać sobie cele i konsekwentnie dążyć do ich realizacji, 

4. Uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza, że:

- w pełni docenia znaczenie zaufania w kontaktach miedzy ludźmi i stara się na nie zasłużyć, 

- potrafi poddać swoje postępowanie moralnemu osądowi i odróżnić dobro od zła, 

- w sytuacjach konfliktowych wybiera drogę szczerości i prawdomówności, 

- umie trafnie rozróżniać osoby godne i niegodne zaufania. 

5. Kulturalny, taktowny, szanujący innych, krytyczny wobec siebie, co oznacza, że:

- cechuje go takt i kultura osobista w stosunku do innych, ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowej ludzi, 

- szanuje efekty własnej i cudzej pracy, 

 

 

gminabip  men     kur 

efs 

mdjo

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

Logo Magiczna Moc Bajek 1

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine