Strona głównaO szkoleŚwietlicaOrganizacja pracy świetlicy

zapr1

zapr2

zapr3

315475876 2157989774389274 5667071729972662522 n

Organizacja świetlicy

Organizacja pracy świetlicy szkolnej

1. Szkoła Podstawowa organizuje świetlicę szkolną dla uczniów szkoły podstawowej, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców. Świetlica pracuje w oparciu o plan pracy na dany rok szkolny, a także na podstawie programów własnych. Świetlica zapewnia dzieciom opiekę przed lekcjami, jak też po zajęciach lekcyjnych.

2. Do zadań świetlicy szkolnej należy w szczególności:

  • organizowanie pomocy uczniom w wyrównywaniu deficytów rozwojowych oraz doskonalenia treści i umiejętności programowych,
  • tworzenie warunków do nauki własnej oraz przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
  • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka,
  • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci oraz organizowanie zajęć w tym czasie,
  • tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia osobistego,
  • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o swoje zdrowie,
  • rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności.

3. Organizacja świetlicy szkolnej:

  • zgłoszenia do świetlicy szkolnej na każdy rok szklony dokonują rodzice ucznia we wrześniu danego roku szkolnego na "Kartach zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej", 
  • świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych,
  • świetlica prowadzi zajęcia określone w planie pracy świetlicy zgodnym z planem dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym szkoły oraz uwzględniający potrzeby i zainteresowania jej uczestników.

4. Za działalność świetlicy odpowiada dyrektor Szkoły Podstawowej.

5. Świetlica szkolna prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą w grupach nie większych niż 25 dzieci. Na zajęcia świetlicowe przyjmowane są wszystkie dzieci Szkoły Podstawowej, w tym pierwszeństwo zgłoszeń mają dzieci dojeżdżające.

6. Rodzice mogą wnosić dobrowolne opłaty na rzecz świetlicy.

gminabip  men     kur 

efs 

mdjo

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

Logo Magiczna Moc Bajek 1

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine