Strona głównaO szkoleŚwietlicaProgram własny „Świetlica szkolna – miejsce przyjazne dziecku”

Zachęcamy do wpłat na Radę Rodziców. Przypominamy, że roczna kwota składki wynosi 50zł na pierwsze dziecko i 20zł na drugie dziecko. Rachunek bankowy, na który można dokonywać wpłat: 91 1240 5657 1111 0010 9385 4660 (Bank Pekao S.A.). W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Program własny pt.: „Świetlica szkolna – miejsce przyjazne dziecku”

Program własny pt.: „Świetlica szkolna – miejsce przyjazne dziecku”

Program własny pod hasłem: „Świetlica szkolna - miejsce przyjazne dziecku” jest skierowany do uczniów (objętych opieką świetlicy szkolnej) z klas 0-III oraz IV-VI szkoły podstawowej a także gimnazjum. Jego fundamentem są dokumenty szkolne, takie jak: Program Wychowawczy, Program Profilaktyczny oraz Plan Pracy Szkoły. Działania realizowane podczas zajęć w świetlicy mają wymiar wielokierunkowy, którego głównym założeniem jest stworzenie środowiska przyjaznego dziecku, wspomagającego jego rozwój oraz twórczą aktywność. Program ten zakłada, że zadaniem nauczyciela świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki dydaktyczno-wychowawczej, ale również wszechstronny rozwój osobowości dziecka poprzez oddziaływanie na różne sfery jego aktywności. Skuteczność tych oddziaływań uzależniona jest od umiejętności zaspokajania przez nauczyciela wielu różnych potrzeb podopiecznych, a także rozwijania ich zainteresowań. Wszystkie proponowane zajęcia dostosowane są do ich wieku, potrzeb oraz predyspozycji. Różnorodna tematyka zajęć jest usystematyzowana według pór roku, świąt okolicznościowych, ważnych wydarzeń oraz problemów. Treści zawarte w tym programie mają za zadanie „otworzyć” uczniów na otaczający je świat, zachęcić do rozwijania własnych pasji i zainteresowań, pobudzić kreatywność a także wyzwolić naturalną ekspresję. Podczas zajęć pokazuję proste doświadczenia, które pozwalają dzieciom wyjaśnić niektóre otaczające nas zjawiska. Ponadto zwracam uwagę na zachowanie ostrożności i bezpieczeństwa w różnych sytuacjach. Dzieci niejednokrotnie uczą się “mimochodem”, podczas swobodnej dyskusji i nieskrępowanych wypowiedzi.

Ja również dzielę się z wychowankami własną twórczością. Piszę rymowane wiersze oraz bajki i przy współudziale uczniów przedstawiam je w postaci teatrzyków. Staram się, by zawierały mądre treści, elementy humorystyczne, morał, naukę. Korzystam także z dostępnej literatury, między innymi proponuję bajki terapeutyczne. Wszystkie proponowane i organizowane zajęcia dostosowane są do wieku dzieci, potrzeb oraz predyspozycji. Opieka nad wychowankami sprawowana jest przez wychowawców świetlicy oraz pozostałych nauczycieli. Organizowane zajęcia odbywają się w świetlicy, jak również w innych pomieszczeniach szkolnych (m.in. pracownia komputerowa, sala gimnastyczna, sale przedmiotowe) a także na boisku szkolnym czy też na placu zabaw. Podczas zajęć przestrzegane są zasady bezpieczeństwa oraz właściwego korzystania ze sprzętu oraz różnego rodzaju pomocy naukowych. Dzieci przebywają pod opieką nauczycieli do czasu odjazdu autobusu szkolnego, odbioru przez osoby upoważnione lub też samodzielnie opuszczają świetlicę na wniosek rodziców lub opiekunów, komunikując ten fakt nauczycielowi. Dodatkowym zadaniem, które zaczęłam realizować jest założenie i prowadzenie Kółka Scrabble “Głową rusz – słowa twórz” w ramach programu edukacyjnego „Scrabble w szkole”. Stanowi on nie tylko propozycję interesującego spędzania wolnego czasu, ale również narzędzie pomocne w nauczaniu wielu przedmiotów.

Cele programu

 • rozwijanie zainteresowań i pasji dziecka,
 • wyzwalanie twórczej ekspresji, aktywności, kreatywności,
 • pozytywne wzmacnianie osobowości ucznia,
 • poszerzenie zasobu wiedzy o otaczającym świecie,
 • rozwijanie wyobraźni na wielu płaszczyznach,
 • rozwijanie logicznego oraz matematycznego myślenia,
 • wykształcanie umiejętności koncentrowania się na konkretnym zadaniu,
 • wykształcanie umiejętności pracy samodzielnej,
 • wyrównywanie braków edukacyjnych uczniów mających problemy w nauce,
 • wyrabianie umiejętności współżycia w grupie oraz zespole,
 • rozwijanie zdolności manualnych, plastycznych, teatralnych, muzycznych, wokalnych,
 • rozwijanie zainteresowań uczniów szczególnie zdolnych,
 • zachęcanie do wyrażania własnych myśli, uczuć poprzez twórczość literacką,
 • wykształcanie umiejętności komunikowania się z innymi, nie tylko w sposób werbalny,
 • kształtowanie właściwych nawyków zdrowego stylu życia i odżywiania,
 • zachęcanie i propagowanie nawyków kulturalnej rozrywki, zabawy, sportu,
 • propagowanie zachowań proekologicznych,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach,
 • wyrabianie postawy patriotycznej, szacunku dla tradycji i historii oraz symboli narodowych,
 • wyrabianie wrażliwości na takie wartości, jak piękno, dobro, miłość, przyjaźń, szacunek,
 • kształcenie nawyku dbałości oraz poszanowania cudzego mienia oraz pracy innych,
 • wpajanie zasad kulturalnego zachowania się wobec wszystkich pracowników szkoły, koleżanek i kolegów.

 

Metody realizacji zajęć

 • słowna – rozmowa, dyskusja, pogadanka,
 • czynna –  zadania stawiane do wykonania,
 • oglądowa - pokaz, obserwacja
 • zajęcia praktyczne, eksperyment, gry i zabawy edukacyjne
 • metody aktywizujące, np. burza mózgów, mapa mentalna, metaplan.

 

Formy pracy

 • grupowa,
 • zespołowa,
 • indywidualna

Środki dydaktyczne, służące do realizacji zajęć:

naturalne eksponaty przyrody (np.: kasztany, żołędzie, jarzębina, liście, gałęzie, kamienie, szyszki, rośliny, kwiaty, warzywa, owoce), filmy edukacyjne, bajki animowane, nagrania na płytach CD (słuchowiska, piosenki) tablice, rysunki, fotografie, modele, plansze, zabawki, gry, znaki graficzne, ilustracje z czasopism, literatura dziecięca i młodzieżowa, multimedialne programy komputerowe, komputer, Internet.

Materiały, służące do wykonania prac plastyczno-technicznych, (oprócz takich jak bloki, kredki, farby):

rolki po papierze toaletowym czy ręcznikach, resztki tkanin, włóczki, sznurki, tasiemki, koraliki, guziki, wytłaczanki od jajek, pudełeczka np. po lekach, butach, drewniane spinacze, wykałaczki, słomki, balony, patyczki do szaszłyków, od lodów, korki od butelek, puste kartony po sokach, pojedyncze skarpety, rękawiczki, puszki po konserwach, plastykowe butelki i korki, zakrętki.

Są to rzeczy, których się zazwyczaj pozbywamy, gdy spełnią swoją rolę, a przy odrobinie wyobraźni, pomysłowości i zręczności mogą stanowić doskonałą formę zabawy, ale także nauki. Przy ich pomocy można stworzyć proste przedmioty, które potrafi wykonać każde dziecko według wskazówek nauczyciela.

Założeniem proponowanych zajęć świetlicowych, w ramach programu „Świetlica – miejsce przyjazne dziecku” jest uzyskanie pozytywnych korzyści, zarówno dla szkoły, uczniów, nauczycieli, jak i rodziców. Spodziewane efekty to nie tylko zapewnienie uczniom opieki, to także atrakcyjna forma zajęć spędzania wolnego czasu uczniów, a przede wszystkim budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci, młodzieży i rodziców, jako placówki dbającej o wszechstronny rozwój swoich wychowanków.

Opracowała: mgr Ewa Kubacka

Konspekt - "Bajki naszych rodziców"

Lekcja otwarta

gminabip  men     kur 

efs 

mdjo

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

Logo Magiczna Moc Bajek 1

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine