Brak wolnych miejsc na półkolonie

Strona głównaArchiwum 2018/2019Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Zachęcamy do wpłat na Radę Rodziców. Przypominamy, że roczna kwota składki wynosi 50zł na pierwsze dziecko i 20zł na drugie dziecko. Rachunek bankowy, na który można dokonywać wpłat: 91 1240 5657 1111 0010 9385 4660 (Bank Pekao S.A.). W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

plakat0523

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

rsW poniedziałek, 3 września 2018r. o godz. 9.00 powitaliśmy nowy rok szkolny. Uroczystość rozpoczął hymn, odśpiewany przez chór oraz licznie zgromadzonych uczniów, rodziców i nauczycieli.

Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Małgorzata Bartos-Piątkowska, która przywitała Pana Sławomira Wawrzyńskiego – Wójta Gminy Stara Biała, Księdza Kanonika Henryka Lipkę oraz wszystkich zgromadzonych – w szczególności uczniów, którzy rozpoczynają lub kontynuują naukę w naszej szkole. W imieniu swoim i wszystkich nauczycieli zapewniła, iż to właśnie uczniowie są najważniejsi. Celem nadrzędnym jest przygotowanie młodych ludzi do życia. Ważne jest także, by uczniowie lubili szkołę i swoich nauczycieli. Pani Dyrektor podkreśliła, że dzieci i młodzież zawsze mogą liczyć na wsparcie, zwracać się z każdym problemem, a pracownicy szkoły dołożą wszelkich starań, by pomóc.

Pan Sławomir Wawrzyński podziękował za zaproszenie, życzył Pani Małgorzacie Bartos-Piątkowskiej kolejnych sukcesów na stanowisku dyrektora szkoły, a także z sentymentem wspomniał swój pierwszy dzień w szkole.

W kolejnych słowach Pani Dyrektor zwróciła się do rodziców, których zachęciła do współpracy, zgłaszania uwag, problemów, a także dzielenia się spostrzeżeniami na temat bieżącej pracy. To dzięki nim nasza szkoła staje się lepsza, a wspólny wysiłek przynosi oczekiwane efekty.

Następnie Pani Dyrektor podziękowała Panu Sławomirowi Wawrzyńskiemu – Wójtowi Gminy Stara Biała za wsparcie udzielane naszej szkole: nowoczesne wyposażenie, budowę hali, finansowanie zakupu potrzebnych pomocy dydaktycznych.

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019 została tak przygotowana, by każdy uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Uczniowie klas pierwszych będą pracować z wykorzystaniem elementów planu daltońskiego, którego filarami są: odpowiedzialność, samodzielność, współpraca i refleksja. Dla czwartoklasistów odbywać się będą zajęcia „Ja w szkole”, prowadzone przez panie pedagog. Dzięki nim dzieci łatwiej przejdą proces adaptacji, poznają techniki uczenia się i poćwiczą kaligrafię.

Nauczycielom naszej szkoły Pani Dyrektor życzyła, by wspierali uczniów w ich indywidualnym rozwoju, poznawali ich możliwości i pomagali w przezwyciężaniu trudności, a także rozwijali ich zainteresowania i fascynacje.

Pani Dyrektor przedstawiła wychowawców zerówek, klas pierwszych i czwartych szkoły podstawowej i życzyła wszystkim powodzenia w nowym roku szkolnym.

rs

gminabip  men     kur 

efs 

Joomla templates by Joomlashine