Biblioteka

"...W bibliotece znajdziesz wszystko, czego chcesz:

starą prawdę, mądrą bajkę, piękny wiersz..."

Biblioteka szkolna 

opiekun: n-l j.polskiego/bibliotekarz - Renata Szulborska. 
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

:: Biblioteka gromadzi i wypożycza książki z literatury pięknej i popularnonaukowej, spośród ponad dziewięciu tysięcy woluminów. Ponadto dysponuje również niewielką ale przytulną czytelnią, z cyklicznie aktualizowanym bogatym księgozbiorem podręcznym, różnorodnymi materiałami dydaktycznymi na nośnikach elektronicznych, oraz prenumerowanymi czasopismami dla dzieci, młodzieży i nauczycieli.

:: W czasie wakacji 2005r. biblioteka została przeniesiona do większego pomieszczenia z zapleczem, na parterze budynku szkoły. Dzięki temu pojawiło się sporo wolnej przestrzeni na powiększenie księgozbioru, oraz na przygotowanie wnętrza tak, aby biblioteka sprostała lokalowo i technicznie warunkom projektu MEiN "Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych”, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. Projekt zakładał wyposażenie wybranych bibliotek szkolnych w nowoczesny sprzęt komputerowy. Znaleźliśmy się w gronie wytypowanych szczęśliwców. Po dość długim ale cierpliwym oczekiwaniu, w czasie ferii zimowych 2006r., biblioteka wzbogaciła się o cztery nowe terminale komputerowe wraz z dodatkowymi urządzeniami, przekształcając się w centrum multimedialne z szybkim dostępem do Internetu. Jak się szybko okazało, komputery w bibliotece to doskonały środek dydaktyczny. Umożliwiają prowadzenie zajęć w nowy, bardziej interesujący sposób, zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. Ponadto pozwalają na poszerzenie możliwości pozyskiwania interesujących informacji o nieprzebrane wprost zasoby internetowe. Całe przedsięwzięcie było dość pracochłonne i długotrwałe. W dużej mierze zależało od zaangażowania bibliotekarza oraz pani dyrektor, która potrafi docenić rolę nowoczesnej biblioteki w życiu szkoły. Więcej szczegółów dotyczących projektu w części Centrum Multimedialne.

ROLA I ZADANIA BIBLIOTEKI

:: Biblioteka podejmuje działania ujęte w corocznie opracowywanym planie pracy, który uwzględnia w szczególności następujące zadania:
Ø Przygotowywanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, inspirowanie ich do doskonalenia umiejętności w tym zakresie,
Ø Umożliwianie nauczycielom tworzenia pomocy dydaktycznych, a uczniom - własnych dokumentów (drukarka, kserokopiarka),
Ø Gromadzenie zbiorów multimedialnych, przydatnych w dydaktyce, wspomagających proces nauczania,
Ø Stwarzanie warunków do wartościowego spędzania czasu wolnego,
Ø Wspomaganie uczniów w samokształceniu, w realizacji podejmowanych przez nich zadań (przygotowanie do konkursów, redagowanie gazetki szkolnej, realizacja projektów),
Ø Tworzenie banku informacji o różnych dokumentach gromadzonych w szkole.

Biblioteka - Twoje centrum informacji !
Wstąp i doładuj wyobraźnię !

:: Od ferii zimowych 2006r. w bibliotece gimnazjalnej działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM), które powstało w ramach projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Współfinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (komputery PC wraz z akcesoriami) oraz organu prowadzącego szkołę - Urzędu Gminy w Starej Białej (umeblowanie i sieć elektryczna ). Istniejący wcześniej zestaw dwóch komputerów w bibliotece, wzbogacony został obecnie w cztery dodatkowe stanowiska komputerowe dla czytelników, sieciowe urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, skaner) oraz oprogramowanie multimedialne. Uczniowie pracują z systemem operacyjnym Windows XP oraz z pakietem biurowym Office 2003. Aby spełnić swoją rolę informacyjną, centrum posiada szybki, stały dostęp do Internetu z kontrolą zasobów, monitorowaną przez program CENZOR. Blokuje on niestosowne, bądź szkodliwe wychowawczo treści, umożliwiając jednocześnie swobodny dostęp do stron bezpiecznych. Ochronę antywirusową zapewnia pakiet ArcaVir.

:: W tak urządzonym centrum multimedialnym użytkownicy naszej biblioteki zdobywają umiejętności : Ø Posługiwania się nowoczesnym multimedialnym zestawem komputerowym , połączonym w sieć,
Ø Szybkiego docierania do potrzebnych informacji,
Ø Łatwego i logicznego porozumiewania się,
Ø Korzystania z podręcznego zbioru multimedialnych programów edukacyjnych ze wszystkich przedmiotów,
Ø Gromadzenia, selekcjonowania i przetwarzania informacji zgodnie z obowiązującymi normami etycznymi oraz poszanowaniem praw autorskich,
Ø Posługiwania się multimedialnym zestawem komputerowym i jego urządzeniami peryferyjnymi oraz ich oprogramowaniem,
Ø Przetwarzania i wykorzystania pozostałych elementów graficznych.

 

:: Dzięki ICIM nasi uczniowie i nauczyciele mają dostęp do źródeł informacji we wszystkich możliwych formach: książek, czasopism, informacji zapisanych na nośnikach elektronicznych, informacji dostępnych w Internecie oraz sieci lokalnej. Wyniki procesu wyszukiwania potrzebnych informacji, użytkownicy mogą bezpośrednio edytować, drukować, kopiować, skanować i zapisywać na dyskietce lub płycie CD. Stanowi to niewątpliwie czynnik wspomagający rozwój własnych zainteresowań i przy okazji umiejętności obsługi komputera. A co za tym idzie pozwala twierdzić, iż umożliwiając czytelnikowi dostęp do sprzętu komputerowego oraz obszernych źródeł informacji, jakie oferuje sieć Internet, centrum wspiera w sposób oczywisty szansę na pełniejsze wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w nowoczesnej edukacji. Spełnia zatem należycie swoją rolę, zawartą w założeniach projektu ICIM.

:: Podstawowe zadania ICIM : Ø Gromadzenie w jednym miejscu wszelkich dostępnych źródeł informacji potrzebnych w procesie edukacji i wszechstronnego rozwoju ucznia,
Ø Udostępnianie dokumentów drukowanych zapisanych na nośnikach elektronicznych i oferowanych w sieci globalnej,
Ø Tworzenie nowoczesnego, o interdyscyplinarnym charakterze warsztatu samokształceniowego ucznia i nauczyciela,
Ø Stwarzanie warunków do wartościowego spędzania czasu wolnego,
Ø Pełnienie funkcji ośrodka szerzenia kultury informacyjnej.

 

Centrum Informacji Multimedialnej w szkole czynne jest w godzinach pracy biblioteki.