zapr1

zapr2

zapr3

315475876 2157989774389274 5667071729972662522 n

Dysleksja

Dysleksja

Obecnie panuje błędne przekonanie, że dysleksja to po prostu lenistwo ucznia. Wynika to z tego, że społeczeństwo nie wie czym jest dysleksja, jak się objawia oraz w jaki sposób postępuje się z dziećmi dyslektycznymi. Szacuje się, że dysleksja dotyka 10% - 15% uczniów. Dlatego nie powinno się bagatelizować tego problemu.

Co to jest dysleksja?

Dysleksja rozwojowa jest to zespół zaburzeń występujących w procesie uczenia się, pisania, czytania u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Główną przyczyną dysleksji jest nieprawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, dlatego występuje niezależnie od metod nauczania, inteligencji ucznia oraz otoczenia społeczno kulturowego. Dysleksja rozwija się już w okresie prenatalnym na skutek nadużywania używek, leków, stresu, złego odżywiania w czasie ciąży jak i również komplikacji podczas porodu.

Typy dysleksji

Dysleksja – specyficzne trudności w nauce czytania

Dysortografia – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni(nie tylko błędy ortograficzne

Dysgrafia –niestaranne pismo

Dyskalkulia – trudności w liczeniu

Dysfonia – ciche, niewyraźne mówienie

Należy wspomnieć, iż w/w typy mają różne nasilenia od łagodnych do bardzo ciężkich.

Objawy, które powinny zaniepokoić rodzica

Diagnoza i rozpoznanie dysleksji jest możliwa u starszych dzieci, które mają już rozwiniętą umiejętność czytania i pisania. Natomiast u małych dzieci można zaobserwować pierwsze symptomy, są to:

 • Opóźniony i słaby rozwój mowy( trudności w zapamiętywaniu nazw, wierszyków, trudności z budowaniem wypowiedzi, trudność w podziale wyrazów na sylaby i głoski
 • Opóźniony rozwój ruchowy, opóźniona sprawność ruchowa
 • Niechęć do rysowania, układania puzzli, trudność z odtwarzaniem wzorów graficznych np. szlaczków
 • Trudność w rozpoznawaniu określeń prawo – lewo, oburęczność, czyli myślenie prawej i lewej ręki
 • Pierwsze trudności w nauce czytania

U dzieci w wieku szkolnym objawy dysleksji są już bardziej jednoznaczne i wyróżniają konkretnymi trudnościami:

 • Trudność w pisaniu – brzydkie pismo, niestaranny rysunek, trudność w przepisywaniu ze słuchu, wolne tempo pisania, błędy ortograficzne i interpunkcyjne, trudności w analizie wyrazowej: mylenie liter podobnych pod względem kształtu p – b, m – n; mylenie liter podobnych słuchowo t – d, s – z; przestawianie, opuszczanie, dodawanie liter
 • Trudność w czytaniu – niechęć do czytania, wolne tempo, błędy w czytaniu np. opuszczanie lub zamiana wyrazów; opuszczanie wiersza tekstu i ponowne go odczytywanie, trudności w sylabizacji;
 • Trudności w nauce innych przedmiotów – trudności w rysowaniu i rozplanowaniu rysunku na zajęciach plastycznych; trudności w nauce języków obcych; trudność w zapamiętaniu tabliczki mnożenia, szeregów cyfr, geometrii, trudność w liczeniu; utrudnione czytanie map; błędne rozumienie ćwiczeń, słaba orientacja schematu ciała na lekcjach wychowania fizycznego.

Pomoc i wsparcie dla ucznia dyslektycznego

Przede wszystkim trzeba rozumieć fakt, iż dysleksja to nie choroba tym samym nie można jej wyleczyć ani z nie wyrosnąć. Najważniejszym warunkiem pomyślnego rozwoju dziecka dyslektycznego jest zadbanie o jego akceptację i życzliwość, ponieważ uczeń dyslektyk często narażony jest na brak zrozumienia i wsparcia w środowisku szkolnym. Bardzo ważna jest również współpraca rodziców ze szkołą oraz specjalistycznymi poradniami.

Wskazówki dla rodziców uczniów dyslektycznych

 1. Zwrócenie uwagi na niepokojące symptomy w wieku wczesnoszkolnym, które mogą świadczyć o ryzyku wystąpienia dysleksji
 2. Kontakt z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną w celu zdiagnozowania ewentualnej dysleksji rozwojowej
 3. Wczesne podjęcie terapii w poradni w celu zniwelowania dysfunkcji
 4. Rzetelne i systematyczne ćwiczenia wg. Zaleceń poradni ( codzienna terapia domowa – 15 – 30 minut)
 5. Prowadzenie zajęć ruchowych, które poprawiają koordynację wzrokowo – ruchową i usprawniają połączenia mózgowe
 6. Mobilizowanie dziecka do pracy, docenianie jego wysiłku, wsparcie w momentach niepowodzeń
 7. Konsultacje z nauczycielem, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz korzystanie z fachowej literatury
 8. Nie wyręczanie dziecka w odrabianiu prac domowych, systematyczne ich sprawdzanie

Dużą rolę w terapii ucznia odgrywają rodzice, dlatego bardzo ważne jest aby praca z dzieckiem była systematyczna i długoterminowa. Z pewnością spowoduje to zahamowanie pogłębiania się dysleksji oraz pozwoli uwierzyć uczniowi we własne siły.

Źródła:

dysleksja.pl

„Jestem rodzicem dziecka dyslektycznego” – Marta Bogdanowicz, Renata Czabaj wyd. OPERON, Gdynia 2007

gminabip  men     kur 

efs 

mdjo

szkolaklasa

 odkrywcy

swr

mysle

sbprzem

trzymajForme

bezwakacje

 ortografitti

miwgif

 ls

 eteatr

scrabble

aqua

ratujemy

zippy

klubpuchatka

 pck

czystepowietrze

niepal

Znajdz wlasciwe rozwiazanie

 Logo klub wiewiorka PCK RGB

 etwinning

 logoapteczka

Logo Magiczna Moc Bajek 1

 

 

 

 

Joomla templates by Joomlashine