Brak wolnych miejsc na półkolonie

Strona głównaKalendarz roku szkolnego 2022/2023

Zachęcamy do wpłat na Radę Rodziców. Przypominamy, że roczna kwota składki wynosi 50zł na pierwsze dziecko i 20zł na drugie dziecko. Rachunek bankowy, na który można dokonywać wpłat: 91 1240 5657 1111 0010 9385 4660 (Bank Pekao S.A.). W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

plakat0523

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023 i terminy zebrań

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym informuje, że na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz 2019 r. poz. 318 i 1093) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w dniu 14 września 2022 r., Rady Rodziców w dniu 14 września 2022 r. oraz Samorządu Uczniowskiego w dniu 29 września 2022 r. ustalono w roku szkolnym 2022/2023 następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

14 października 2022 r. piątek

31 października 2022 r. poniedziałek

1 grudnia 2022 r. czwartek 30 – lecie szkoły

2 maja 2023 r. wtorek

23, 24, 25 maja 2023 r. – egzaminy ósmoklasisty wtorek, środa, czwartek

9 czerwca 2023 r. piątek

W wyżej wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

kalendarz2023

zebrania1

zebrania2

 

 

 

 

gminabip  men     kur 

efs 

Joomla templates by Joomlashine