Zastępstwa w dniu 18.06.2021 - 21.06.2021
Joanna Pacuła / 18.06.2021 piątek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
9 4 św(1) - Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie, ś Justyna Moderacka 13:20 - 14:20  
         
Anna Szałach / 18.06.2021 piątek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 5 b - Matematyka, 35 Monika Olewnik    
4 5 b - Matematyka, 35 Piotr Lewicki    
5 5 a - Matematyka, 40 Piotr Lewicki    
6 5 a - Matematyka, 40 Marzena Bonkowska    
7 5 a(2) - Informatyka, 32 Jarosław Okrąglewski    
8 8 b(1) - Informatyka, 44 Jarosław Okrąglewski    
         
Wiesława Zaborowska / 18.06.2021 piątek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
2 8 c - Język polski, 26 Jacek Załęski    
4 8 b - Język polski, 28 Ewa Zembik    
5 8 b - Język polski, 28 Anna Żółtowska    
         
Beata Gołębiewska / 21.06.2021 poniedziałek
lekcja opis zastępca uwagi podpis
3 4 a - Historia, 33 Anna Szałach złączenie grup  
4 6 b - Historia, 34 Jacek Obrębski złączenie grup  
5 6 b - Historia, 34 Jacek Obrębski złączenie grup  
6 6 a - Historia, 38 Anna Szymańska złączenie grup  
7 6 a - Historia, 38 Anna Szymańska złączenie grup  
8 5 b - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)      
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN